Extra Info Cursussen

Wij bieden de volgende cursussen. De cursussen worden in blokken van 10 lessen gegeven op de woensdagavond.


1- Puppy 
Bij minimaal 3 deelnemers gaat er een puppycursus van start.


2- Pup vervolg
Vervolg op de puppycursus.


3- Jonge hond
Als vervolg op de twee puppy blokken. Voor de beginnende, oudere hond kan deze cursus als basiscursus dienen, met de opmerking dat na 4 lessen de vorderingen geëvalueerd worden.


4- Jonge hond vervolg
Vervolg op de cursus jonge hond.


5- Gevorderden
Deze sluit aan op de Jonge Hond vervolgcursus. Hierna kan men verschillende richtingen A, B of C kiezen:


A- cursus Verkeers Zekere Hond (VZH-BH)
Deze 4 tot 6 maanden durende cursus is speciaal gericht op het VZH-BH-examen. Dit is een officiëel erkend examen onder auspiciën van de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer en bestaat uit twee gedeelten: gehoorzaamheidsoefeningen en het praktische gedeelte (in het verkeer).


B- Appèl &Spel (blok van 10 lessen)
Deze cursus komt na de Gevorderdencursus en voor volwassen honden. Appèl op VZH-niveau (zonder schot en zonder examen) met spelelementen.

C- Behendigheid / (evt. Flyball) (blok van 10 lessen).
Deze cursus komt na de Gevorderdencursus en voor honden vanaf 1 jaar. Het is een kennismaking met behendigheid, niet gericht op wedstrijden.

Trainingsgeld per 10 lessen:

    • Puppy, Pup vervolg, Jonge Hond en Jonge Hond vervolg: € 57,50
    • Gevorderden, Appèl&Spel, Behendigheid: € 40,00
    • Verkeers Zekere Hond: € 75,- voor 20 lessen. (excl. examengeld). Daarna € 25,- ter overbrugging tot het eerstvolgende examen.

Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

Vanaf de Gevorderdencursus dient men lid te worden van de KNON.

Lidmaatschap per jaar:

  • lid/ buitengewoon lid: € 17,50
  • gezinslid: € 5,-
  • donateur: min. € 15,-

Cursisten met een Hollandse Herder dienen lid te zijn van de Nederlandse Herdershonden Club, alvorens lid te kunnen zijn van de KNON.

Rekeningnummer: NL98 RABO 0147 7079 51
RABO-bank te Borger t.n.v. NHC Kringgroep N.O.N.

Opzegging van het lidmaatschap graag schriftelijk doorgeven aan het secretariaat voor 1 december.

Voor vragen over de cursussen kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat: Triska Dillingh -> triska@knon.nl

Je kunt je opgeven voor de cursussen met onderstaande formulier: