Tariefswijziging

Beste leden en cursisten,

Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 11 maart jl. is besloten om voor het eerst sinds de invoering van de euro in 2002 de tarieven te verhogen.

De KNON is overgegaan tot de aanschaf van een mobiel pinapparaat.
Pinnen is gebruiksvriendelijker voor de cursisten, het is veiliger en het scheelt de penningmeester veel werk.
De kosten bedragen 2,75% per transactie en de ALV heeft daarom besloten de tarieven met eenzelfde percentage te verhogen:

-Contributie: was 15,- per jaar, wordt 17,50.
Leden die binnenkomen in de 2e helft van het jaar betalen 10 euro.
Voor gezinsleden blijft de contributie 5 euro per jaar.
– Cursusgeld Pup, Pup vv, Jonge Hond, Jonge Hond vv: was 50,- per 10 lessen, wordt 52,50.
– Cursusgeld vanaf Gevorderd (dus voor leden): blijft 37,50 per 10 lessen (Zoekwerk: 12 lessen).
Een tweede cursus of tweede hond blijft 25,- voor leden.

De lesgeldverhoging gaat per direct in.

Samengevat:

TARIEVEN:
Contributie:
17,50 per jaar voor leden en buitengewoon leden.
5,- per jaar voor gezinsleden. min. 15,- per jaar voor donateurs.

Cursusgeld:
Puppy, Pup Vervolg, Jonge Hond en Jonge Hond Vervolg: 52,50 / 10 lessen
Gevorderd / Behendigheid / overige cursussen: 37,50 / 10 lessen
Zoekwerk: 37,50 / 12 lessen
VZH: 75,- / 20 lessen (excl. examengeld)
Daarna 25,- overbrugging tot eerstvolgende examen.

Vanaf de gevorderdencursus dient men lid te worden.

 

index