VZH

VZH

Deze 4 tot 6 maanden durende cursus is speciaal gericht op het VZH-BH-examen. Dit is een officiëel erkend examen onder auspiciën van de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer en bestaat uit twee gedeelten: gehoorzaamheidsoefeningen en het praktische gedeelte (in het verkeer). Het examen wordt afgenomen door een landelijk erkende keurmeester van de Commissie Werkhonden.

De hond moet min. 12 maanden oud zijn om op te kunnen gaan voor het VHZ-BH-examen. Het examenresultaat zal worden bijgeschreven in het Hondenlogboek.

Voor nadere info: https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/verkeerszekere-hondbegeleidingshond/

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/regelgeving/commissie-werkhonden/reglementen/vzh-reglement-versie-2012.pdf

Het streven is om jaarlijks een VZH-BH-examen te organiseren, afhankelijk van het aantal VZH-cursisten en potentiële examenkandidaten.