Tarieven

Trainingsgeld per 10 lessen:

 

Vanaf de Gevorderdencursus dient men lid te worden van de KNON.

Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

 

Lidmaatschap per jaar:

Soort Kosten
lid / buitengewoon lid € 20,-
gezinslid € 5,-
donateur min. € 15,-

 

Cursisten met een Hollandse Herder dienen lid te zijn van de Nederlandse Herdershonden Club, alvorens lid te kunnen zijn van de KNON.

 

Rekeningnummer: NL98 RABO 0147 7079 51 RABO-bank te Borger t.n.v. NHC Kringgroep N.O.N.

 

Opzegging van het lidmaatschap graag schriftelijk doorgeven aan het secretariaat voor 1 december.

Voor vragen over de cursussen kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat: via info@knon.nl.